Log ind
NIU Indgang collage.jpg

Hvad og hvem er Næstved Idræts Union?

Formålet med Næstved Idræts Union (NIU) er at fremme idrætslivet i Næstved kommune

Vi vil arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for foreningernes klubliv og for udøvelsen af de forskellige idrætsgrene.

Vi vil virke for et godt forhold mellem medlemsforeningerne og varetage den samlede idræts interesser overfor kommunen og andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere.

NIU er rådgivende i forhold til det politiske og administrative niveau i kommunen. I denne situation udtaler NIU sig om opgaver, og rådgiver omkring idrætspolitik, faciliteter, økonomi etc.

Enhver idrætsforening, som er hjemmehørende i Næstved Kommune og som opfylder betingelserne for at være medlem af DIF, DGI eller DFIF, kan optages som medlem.

Optagelse
Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen for NIU og følgende skal vedlægges som bilag:

  • En oversigt over foreningens bestyrelsesmedlemmer
  • Oplysning om det samlede medlemstal, herunder aktive medlemmer under 25 år og passive medlemmer
  • Et eksemplar af foreningens vedtægter

NIU kan til enhver tid bede en medlemsforening om at fremsende oplysninger om ovennævnte forhold. NIU's bestyrelse afgør herefter om optagelse kan finde sted. Afslag om optagelse kan indbringes for NIU's repræsentantskab.

 

Hvem er vi i NIU

NIU er en paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Næstved, og ledes i det daglige af en bestyrelse på 5 medlemmer. NIU modtager driftsmidler fra Næstved Kommune for at varetage en idrætsfaglig forbindelse mellem kommunen på den ene side og alle de relevante idrætsforeninger på den anden side. NIU's bestyrelse vælges hvert år på repræsentantskabsmødet blandt repræsentanter fra NIU's medlemsforeninger.

Den nuværende bestyrelse ser således ud:

Formand Ole Hansen

Kasserer Anne Zachariassen

Sekretær Karina Zachariassen

Bestyrelsesmedlem Sisse Skovly

Bestyrelsesmedlem Jens Kammersgaard

Bestyrelsesmedlem Stig Andersen

Sydsjællands Ponytravbane fejrer jubilæum

Vi har modtaget en invitation til jer alle sammen fra Sydsjællands Ponytravbane. De har 40 års jubilæum d. 18/5 og har sendt os denne invitation til deling :)

DIF & DGI's foreningspulje

Fra DIF og DGI’s foreningspulje skal der hvert år uddeles 45 millioner kroner til initiativer og tiltag, der støtter hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne, og som skaber rum til udvikling. Alle foreninger organiseret i DIF og DGI kan søge puljen.

Der kan eksempelvis søges til initiativer, som støtter op om DIF og DGI’s fælles vision, Bevæg dig for livet, der går ud på at få flere idrætsaktive danskere og få flere til at dyrke idræt i en forening.

På DIF og DGI’s hjemmesider kan I læse mere om puljen, hvad der kan søges til, og hvordan din forening får del i midlerne.

Selve ansøgningsprocessen finder sted i Centralt ForeningsRegister (CFR) på adressen www.medlemstal.dk hvor I i forvejen registrerer medlemstal. Klik på menupunktet ’DIF og DGI’s foreningspulje’ i venstre side, når I har benyttet foreningens loginoplysninger