Log ind

Næstved Idræts Union

Samarbejds- og rådgivningsorgan for Næstveds idrætsforeninger

Kan du skabe samarbejdsrelationer? Det er en god kompetence at kunne skabe relationer, når man skal drifte en forening. Ofte er det svært at få medlemmerne til at stille op til bestyrelsen, og selv om de gør det, så er det ikke sikkert at de har de rette kompetencer. Derfor må man som foreningsansvarlig i den ene eller anden position ofte kigge uden for foreningen for at finde de nødvendige samarbejdspartnere, og hvis ikke det skal koste penge (som foreninger typisk heller ikke har så mange af), så kan man måske finde noget at hjælpe hinanden med til gensidig glæde og fremgang
Nyheder & Aktiviteter Følg med i hvad der rører sig i NIU
Vi hjælper den enkelte forening med at komme i dialog med de offentlige instanser Fordele ved et medlemskab

Vores formål er at

fremme idrætslivet i Næstved Kommune

Næstved Idræts Union har hjemsted i Næstved Kommune.

NIU's formål er at

- fremme idrætslivet i kommunen,

- arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for klubliv og udøvelse af
forskellige idrætsgrene,

- virke for et godt forhold mellem medlemsforeningerne

- varetage den samlede idræts interesser overfor kommunen og andre
offentlige myndigheder og samarbejdspartnere.

- være rådgivende i forhold til det politiske og administrative niveau i kommunen omkring idrætspolitik, faciliteter, økonomi etc.

Enhver idrætsforening, som er hjemmehørende i Næstved Kommune og som opfylder betingelserne for at være medlem af Danmarks Idræts-Forbund, DGI eller DFIF, kan optages som medlem.

Optagelse
Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen for NIU og følgende skal vedlægges som bilag:
- En oversigt over foreningens bestyrelsesmedlemmer.
- Oplysning om det samlede medlemstal, herunder aktive medlemmer under 25 år og passive medlemmer.
- Et eksemplar af foreningens vedtægt.

NIU kan til enhver tid bede en medlemsforening om at fremsende oplysninger om ovennævnte forhold. NIU´s bestyrelse afgør herefter om optagelse kan finde sted.
Afslag om optagelse kan indbringes for NIU´s repræsentantskab.

Professionalisme - Det betyder at vi:

Samarbejder for at nå et fælles mål.
Går efter de dygtigste personer til de opgaver vi skal løse.
Har fokus på at udvikle os og vores produkter.

Ordentlighed - Det betyder at vi:

Opfører os ordentligt
Taler ordentligt
Arbejder ordentligt, og har orden i vores ting

Troværdighed - Det betyder at vi:

Stoler på hinanden og holder vores aftaler
Siger hvad vi mener, og mener hvad vi siger
Har respekt for hinanden

Sammenhold